Quản lý chất lượng

Đối tác

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Đa năng,
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0437724364
Fax: 0437724365
Email: vinacico2000@gmail.com

Sửa chữa Quốc lộ 28B

Cập nhật: 19/09/2014 16:18


Địa điểm: Lâm Đồng
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
Năm thực hiện: 2014 2015
Các dịch vụ tư vấn đã thực hiện: Khảo sát địa hình; Lập dự án đầu tư; Thiết kế Bản vẽ thi công; Điều tra KTXH, GPMB, Tái định cư