Quản lý chất lượng

Đối tác

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Đa năng,
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0437724364
Fax: 0437724365
Email: vinacico2000@gmail.com

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 744

Cập nhật: 22/09/2006 16:30

Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 744
Chủ đầu tư: UBND tỉnh Bình Dương
Địa điểm: Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn: Vốn địa phương
Năm thực hiện: 2006
Các DVTV đã thực hiện: Khảo sát địa hình, đía chất; Thiết kế BVTC