Quản lý chất lượng

Đối tác

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Đa năng,
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0437724364
Fax: 0437724365
Email: vinacico2000@gmail.com

Đường tỉnh ĐT.723 Lâm Đồng

Cập nhật: 21/09/2013 15:29

Tên dự án: Khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên đường ĐT.723
Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải Lâm Đồng
Địa điểm: Lâm Đồng
Nguồn vốn: Vốn địa phương
Năm thực hiện: 2013 2014
Các DVTV đã thực hiện: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất, thủy văn; Lập dự án đầu tư; Điều tra KTXH, GPMB, Tái định cư