Quản lý chất lượng

Đối tác

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Đa năng,
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0437724364
Fax: 0437724365
Email: vinacico2000@gmail.com

Đường giao thông nông thôn Trà Vinh

Cập nhật: 19/09/2002 16:49

Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án giao thông
Địa điểm: Trà Vinh
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Năm thực hiện: 2002 2003
Mô tả dự án:
   Các tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài trên 5.732km với kết cấu chủ yếu bằng bê tông cốt thép, đá láng nhựa, cấp phối, hệ thống cầu trên các tuyến giao thông nông thôn là 3468 cầu. Việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống GTNT nhằm phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông thôn của tỉnh Trà Vinh